Verksamhet

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 

Brottmål

Vi hälper Dig som brottsoffer eller misstänkt i alla typer av brottmål

Familjerätt

Vi hjälper Dig att upprätta familjertättsliga avtal som äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal. Vi hjälper Dig även vid vårdnads-,underhålls-,och bodelningstvister

Arvsrätt

Vi hjälper Dig att upprätta testamente, bouppteckning och arvskifte.Vi hjälper Dig även i frågor om förskott på arv, laglott och klander av testamente.

Socialrätt

Vi åtar oss bland annat uppdrag i mål om omhändertagande av barn(LVU), psykiskt sjuka (LPT/LPR) och missbrukare (LVM).

Migrationsrätt

Vi hjälper Dig i ärenden om asyl och uppehållstillstånd i Sverige